De geschiedenis van hotel De Gouden Korenaar en zijn bewoners, van 1817 tot heden

In het kader van het project Verhalenvangers van De Holm in Den Andel beschreven Willem Foorthuis en Luit Slooten de geschiedenis van hotel De Gouden Korenaar, een karakteristiek pand in Den Andel. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door het dorpsbudget Den Andel van Gemeente Het Hogeland en door de Stichting Tonny en Luit Stol Baflo, gevestigd te Baflo. Uitgeverij het Hogeland verzorgde de distributie naar de boekhandel.

Samenvatting

In het uiterste noorden van de provincie Groningen ligt Den Andel. Een klein dorp met een bijzondere geschiedenis. Iedereen in de buurt kent het en iedereen heeft er eigen verhalen bij. Maar hoe zit het precies met de geschiedenis van dit dorp? Wie waren de bewoners? Wat deden zij? Op welke manier groeien ze mee met veranderende tijden en de opbloei van de boerenstand?

De familie Van der Steeg nam een bijzondere plek in de ontwikkeling van Den Andel. Hun café De Gouden Korenaar speelde jarenlang een centrale rol in het dorp en mede door hun 'dekstation' met de vermaarde hengst Gambo verwierf Den Andel landelijke bekendheid. Na het vertrek van de familie Van der Steeg uit De Gouden Korenaar hield het pand haar opmerkelijke functie voor het dorp. Willem R. Foorthuis en Luit Slooten beschrijven in een boog van ruim 200 jaar de creativiteit, ondernemingsgeest en wendbaarheid van de opeenvolgende generaties bewoners.

Handel en Wandel in Den Andel is een persoonlijke speurtocht van de auteurs, die beide getrouwd zijn met een nazaat van de familie Van der Steeg. Daarnaast is het ook een kijkboek, met veel foto’s en illustraties. En niet in de laatste plaats is het een zorgvuldig onderzocht en gedocumenteerd stuk lokale en sociale geschiedenis.

Willem Foorthuis is lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen aan de Hanzehogeschool te Groningen. Luit Slooten is emeritus docent fysica aan de Vrije Universiteit Brussel.

Image


W. Foorthuis, L. Slooten
Handel en Wandel in Den Andel
Harcover, 172 pagina's full-color
ISBN 9789079735297