Publicaties

De titels die hieronder zijn weergegeven zijn verkrijgbaar via de reguliere boekhandel in Nederland en België. De titels zijn uiteraard ook te bestellen bij alle online boekwinkels.

Jacco Lamfers (Nederland, 1970) studeerde compositie, piano en zangbegeleiding. Hij heeft veel opgetreden en was leraar piano en muziektheorie. Hij woonde vijf jaar met zijn gezin in Schotland. Na zijn carrière als uitvoerend musicus en leraar, inspireerden de de beekjes en rivieren in de Schotse Highlands hem tot het schrijven van Three Water Meditations. In deze drie werken laat hij zien dat het mysterie en de paradox van water - dat altijd verandert en toch altijd hetzelfde blijft - op een overtuigende vertaalt kan worden in de taal van muziek.

Winst van Integriteit is een boek over verbeteringsprocessen in besluitvorming en Good Governance. Integriteit speelt hierin een cruciale rol. Een praktische gids voor bestuurders en leidinggevenden.

Literaire non-fictie. De Amsterdamse schrijfster Erica Pierik krijgt van een bevlogen ondernemer uit Groningen de opdracht om over zijn plannen voor wereldvrede een boek te schrijven. Al schrijvende geeft zij steeds meer een persoonlijke invulling aan dit idee. Een prachtig boek dat gaat over duurzaam en gelukkig leven.

Leven en Rood werd in 2020 bekroond tot één van de vijftig mooiste margedrukwerken. Kunstenaar Klaas Jacob Kort schilderde een jaar lang iedere dag een of meer schilderijen in de kleur rood. Het resultaat is een indrukwekkende serie schilderijen die in boekvorm reflecteren op het leven en de seizoenen.

Manifestaties van Bewustzijn is het verslag van een artistiek-wetenschappelijke zoektocht naar de beleving van spiritualiteit in onze seculiere technologische samenleving. Een volledig herziene Nederlandstalige uitgave van Manifestations of Mind in Matter (ICRL Press, Princeton, USA).

De nieuwe vertolking van het boek Prediker geeft een toegankelijke en diepzinnige kijk op misschien wel het meest gelezen wijsheidsboek uit de Bijbel. Nuchtere wijsheid van zo'n 2000 jaar geleden is nog steeds actueel.

De Nederlandse vertaling van "The Cosmic Laws" is een veel gelezen standaardwerkje op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling. Voorzien van een heldere inleiding en vol inspirerende inzichten over universele wetmatigheden die in ons leven werkzaam zijn.